Lepší ochrana proti klíšťatům v 8. měsíci než u čerstvě aplikovaného spot-onu

Níže uvedený graf ukazuje účinnost Foresto® (aplikace v den 0) proti klíšťatům po uplynutí 8 měsíců a srovnává ji s účinností obojku na bázi deltametrinu (aplikace v den 0) a spot-onu obsahujícího fipronil + methopren (aplikace 161. den).

Foresto® poskytuje nepřetržitou ochranu proti klíšťatům po dobu až 8 měsíců

Efficacy against ticks

Ve studii byly 4 skupiny po 8 psech. Skupina 1 byla kontrolní skupina (neléčená), ve skupině 2 byly psům nasazeny obojky Foresto® první den studie (den 0), ve skupině 3 byly nasazeny obojky na bázi deltametrinu první den studie (den 0) a skupina 4 byla léčena spot-onem obsahujícím fipronil a methopren ode dne 161. Účinnost se měřila srovnáváním počtu klíšťat objevených 48 hodin po opakované umělé infestaci každého psa 50 klíšťaty - u léčených versus neléčených psů*

* Další údaje k dispozici v materiálech o produktu.

 

Video je ke zhlédnutí s textem v anglickém jazyce. Na zahraničních trzích je obojek prodáván pod názvem Seresto®.

 

“U nás na severovýchodě Německa je ohnisko klíšťové encefalitidy (endemický region výskytu klíšťové encefalitidy). Na počátku této studie jsem byl dost skeptický, ale nyní mohu prohlásit, že Foresto® je jediný přípravek, který funguje naprosto spolehlivě.”

Dr. Claus Scheffler, veterinární lékař, Laage, severovýchodní Německo, březen 2011.