Foresto® nabízí po mnoha měsících srovnatelnou ochranu proti blechám jako čerstvě aplikovaný spot-on

Níže uvedený graf ukazuje účinnost Foresto® (aplikace v den 0) proti blechám po dobu 8 měsíců a srovnává ji s obojkem na bázi deltametrinu (aplikace v den 0) a spot-onem obsahujícím fipronil + methopren (aplikace 161. den).

Foresto® účinně chrání proti blechám

Efficacy against fleas

V komparativní studii bylo rozděleno 32 psů do 4 skupin. Skupina 1 byla kontrolní skupina (neléčená), ve skupině 2 byly psům nasazeny obojky Foresto® první den studie (den 0), ve skupině 3 byly nasazeny obojky na bázi deltametrinu v první den studie (den 0) a skupina 4 byla léčena spot-onem obsahujícím fipronil a methopren ode dne 161. Účinnost se měřila srovnáváním počtu blech objevených 24 hodin po opakované umělé infestaci každého psa 100 blechami – u léčených versus neléčených psů.1

Účinnost proti blechám nastupuje okamžitě po nasazení obojku

Video je ke zhlédnutí s textem v anglickém jazyce. Na zahraničních trzích je obojek prodáván pod názvem Seresto®.

 

“Zjistil jsem, že obojek je velmi účinný při řešení zablešení také u koček, a to i u těch, které měly až 180 blech.”

Dr. H Pinsenschaum, veterinární lékař, Münchsteinach, jižní Německo, říjen 2011.

 

1Další údaje k dispozici v materiálech o produktu.