Za vysokou účinností Foresto® stojí inovační technologie

  • Jedinečná polymerová matrix je výsledkem rozsáhlých zkušeností společnosti Bayer v oblasti výzkumu
  • Řízené uvolňování dvou prokazatelně účinných látek v malých dávkách

Jak funguje patentovaný mechanismus řízeného uvolňování účinných látek


Před nasazením obojku

Inovační polymerová matrix uchovává účinné látky uvnitř obojku
Z obojku se neuvolňují účinné látky, dokud není nasazen na zvířeti

Začátek aplikace

Molekuly účinných látek migrují, aby vytvořily na povrchu obojku mikrovrstvu
Migrace je ukončena, jakmile se koncentrace mezi matrix a povrchem vyrovná

Distribuce účinných látek

Účinné látky se přenášejí z obojku do lipidové vrstvy kůže a srsti
Neutrální oleje pomáhají účinným látkám prostoupit a rozšířit se v lipidové vrstvě

Dlouhodobé použití

Účinné látky pokračují v migraci z matrix do lipidové vrstvy dle potřeby
Optimální ochrana proti parazitům (akaricidní/insekticidní) trvá až 8 měsíců – po celou dobu se uvolňují stálé nízké dávky účinných látek


Podívejte se, jak se účinné látky uložené v obojku Foresto® postupně uvolňují. Tato animace ukazuje, jak si molekula imidaklopridu (zobrazena zeleně) v matrix razí cestu nahoru na povrch, aby byla připravena uvolnit se do lipidové vrstvy kůže zvířete.